Bediening bruggen en sluizen IJsselmeergebied, randmeren op aanvraag!


Datum: 21-08-2012 - Bron: Watersportverbond

Met ingang van 1 november 2012 wordt de bediening van een aantal bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied en de randmeren aangepast. In de uren met weinig aanbod gaan de bruggen en sluizen uitsluitend nog op aanvraag open. Rijkswaterstaat heeft dit besloten in goed overleg met de belangenorganisaties, waaronder het Watersportverbond.

De nieuwe bedieningstijden

In het kort komt het neer op het volgende:

  • de Stevinsluis in de Afsluitdijk bij Den Oever en het Naviduct/Krabbersgatsluis bij Enkhuizen worden s zomers en s winters s nachts/s avonds alleen op aanvraag bediend
  • de Ramspolbrug, de Eilandsbrug over de IJssel bij Kampen, de Ketelbrug en de Roggebotsluis/-brug worden in de wintermaanden overdag alleen op aanvraag bediend.

Stevin sluizen foto WatersportbankWatersporters moeten van te voren telefonisch om opening van de brug of sluis vragen. Dat vergt een betere reisplanning, maar kan ook leiden tot extra wachttijd als de brug- of sluiswachter ook elders wordt ingezet.
De nieuwe bedieningsregeling staat in een flyer, die door Rijkswaterstaat de komende tijd verspreid zal gaan worden. Bekijk hier de flyer.

Uitzondering voor evenementen

Een aantal verenigingen organiseert wedstrijden of tochten, die soms ook deels in de nachtelijke uren plaatsvinden. Voor die evenementen is een uitzondering gemaakt. Verenigingen kunnen bij Rijkswaterstaat een verzoek indienen, zodat voor hun evenement de bruggen en sluizen ter plaatse worden bediend en er geen risico op vertraging optreedt

Laatst toegevoegd