Rijkswaterstaat helpt recreatieschippers op drukke sluizen


Datum: 02-07-2015 - Bron: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat zet stewards in - foto Watersportbank
Foto: Watersportbank

Vanaf 4 juli zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke of complexe sluizen. Zij assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. De stewards dragen zo bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.

Rijkswaterstaat zet voor het 4e jaar stewards in bij de sluizen

Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe. Vooral bij sluizen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties en lange wachttijden. Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet eenvoudig. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. Daarbij moeten schippers goed opletten, rekening houden met andere schepen en met de sluismeester communiceren. In de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat daarom drukke sluizen met stewards.

Wat doen de stewards?

Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:
de instructies van de sluismeester door te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk;
het aannemen en losgooien van lijnen;
het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Stewards werken onder supervisie van de sluismeester.

Waar en wanneer worden stewards ingezet?
Er worden dit jaar zon 40 tot 45 stewards ingezet op negen Rijkswaterstaatsluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten of waar het passeren complex is voor de recreatievaart. Stewards zijn actief tussen 4 juli en 30 augustus. De dagen waarop stewards worden ingezet, variren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

Extra druk bij Oranjesluizen tijdens Sail Amsterdam

Van 19 tot en met 23 augustus vindt in Amsterdam de Sail 2015 plaats. Rijkswaterstaat verwacht dat in die periode zon tienduizend recreatieschepen de Oranjesluizen passeren om het evenement te bezoeken. Ook hier zet Rijkswaterstaat stewards in, om het passeren van de sluiskolken zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

Sluis en locatie

Vaarweg

Inzetperiode

Roggebotsluis (Dronten)

Veluwe Randmeren

17 juli t/m 23 augustus

Nijkerkersluis (Nijkerk)

Veluwe Randmeren

17 juli t/m 23 augustus

Sluis Eefde (Eefde)

Twentekanaal

4 juli t/m 16 augustus

Oranjesluizen (Amsterdam)

Het IJ Buiten IJ IJmeer

4 juli t/m 30 augustus

Grevelingensluis (Bruinisse)

Oosterschelde Grevelingenmeer

11 juli t/m 30 augustus

Zandkreeksluis (Bij Goes)

Oosterschelde Veerse Meer

11 juli t/m 30 augustus

Sluis Born (Born)

Julianakanaal

17 juli t/m 30 augustus

Sluis Maasbracht (Maasbracht)

Julianakanaal

17 juli t/m 30 augustus

Sluis Linne (Heel)

Maas

17 juli t/m 30 augustus


Laatst toegevoegd