Sluiswachters Krabbersgat en Naviduct in dienst van de KNRM


Datum: 17-12-2012 - Bron: KNRM

Reddingboten KNRM Enkhuizen schutten via het Naviduct naar het Markermeer voor een actie (arhief foto KNRM Enkhuizen)Door bezuinigingen bij Rijkswaterstaat zijn de bedieningstijden van de Krabbersgat en Naviduct sluizen gewijzigd. Hier door kwam de hulpverlening op het water in problemen. Besloten is een aantal sluiswachters aan te stellen als vrijwilliger bij de KNRM.

Foto: archief KNRM

Einde gekomen aan de 24 uurs bediening

 Door de bezuinigingen van Rijkswaterstaat is er een einde gekomen aan de 24 uurs bediening van de Krabbersgat en Naviduct sluizen bij Enkhuizen. Per 1 november wordt tussen 17.30 uur en 8.30 uur de sluis allen nog bediend als daar vooraf een telefonische afspraak voor is gemaakt. Op het afgesproken nachtelijke tijdstip komt er dan een dienstdoende sluiswachter richting de sluis om deze te bedienen.

Grote belemmering hulpverlenende KNRM taak Markermeer

Voor KNRM station Enkhuizen betekende dit een grote belemmering voor haar hulpverlenende taak op het Markermeer. Een snelle schutting zat er nachts niet meer in en een in nood verkerend vaartuig was dus aangewezen op de collega’s uit Marken of het gelieerde station van Wijdenes. Dit heeft een onacceptabel langere aankomsttijd tot gevolg. Ook konden de gemaakte afspraken over assistentie aan de ambulancedienst en de brandweer van Enkhuizen in de zuidelijke kom van het krabbersgat niet meer worden nagekomen.

Vrijwillige aanstelling sluiswachter KNRM station Enkhuizen

Naviduct Enkhuizen - foto Watersportbank

Foto: Watersportbank Naviduct Enkhuizen

Dit was voor het KNRM station onaanvaardbaar en er werd in overleg met alle betrokken partijen gezocht naar een passende oplossing. Deze gesprekken resulteerden in een geheel vrijwillige aanstelling van vier sluiswachter bij KNRM station Enkhuizen. Deze sluiswachter wonen allen op een kwartier rijden van af de sluis en zullen bij toerbuurt de sluis bedienen in het geval de reddingboten de “zuid” op moeten voor een hulpverlening.

De sluiswachters zijn hiervoor uitgerust met een alarmontvanger en zullen door het Kustwachtcentrum worden gealarmeerd. Al met al een prima oplossing al moet de praktijk dit nog bewijzen. Door de aanstelling van de vier beschikt KNRM Enkhuizen nu over een echte walploeg.

29-10-2012
Bediening op aanvraag bruggen en sluizen IJsselmeer en randmeren
Rijkswaterstaat voert met ingang van 1 november op verschillende bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied bediening op aanvraag in. Vanaf 1 november moeten schippers zich hier minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor een bediening van tevoren melden via telefoonnummer 0517-578173. Lees verder >>

Laatst toegevoegd