Verkeersknooppunt Joure wordt aangepakt met zand uit Langwarder Wielen


Datum: 14-07-2015 - Bron: Provincie Fryslân

Verkeersknooppunt Joure wordt aangepakt met zand uit Langwarder Wielen

  De eerste werkzaamheden voor het nieuwe knooppunt Joure zijn vanaf oktober te zien bij de Langwarder Wielen. Dat is de planning van aannemer Gebr. Van der Lee, aan wie het werk definitief wordt gegund. De aannemer gebruikt het zand uit het meer als fundament voor het knooppunt. Voor 2018 moet het nieuwe knooppunt Joure klaar zijn.

Werkzaamheden

Gebr. Van der Lee begint met het verdiepen van de Langwarder Wielen tot een diepte van 2,30 meter. Het zand dat hierbij vrijkomt, wordt met buizen door de Skarster Rien naar Joure getransporteerd. Daarna bouwt hij het knooppunt waar de snelwegen A6 en A7 samenkomen. Vervolgens is de entree van Joure aan de beurt, met de bouw van een ovonde en een busstation. Eind 2017 is het nieuwe knooppunt Joure klaar, met uitzondering van het nieuwe viaduct bij Haskerhorne. Dat wordt in maart 2018 opengesteld.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer blijven doorrijden. Waar nodig gaat de maximumsnelheid op de snelweg omlaag naar 90 km/u. Doordat het zand per buis naar Joure gaat, scheelt dat erg veel vrachtwagens op de weg die af- en aanrijden. Watersporters hebben weinig hinder op de Langwarder Wielen en Skarster Rien. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Op zondag wordt niet gewerkt.

Knooppunt Joure

De grote rotonde bij Joure maakt plaats voor een doorgaande verbinding tussen de A6 en de A7 (Lemmer-Heerenveen). Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek. Bij het project hoort ook het verdiepen van de Langwarder Wielen (in samenwerking met het Friese Merenproject) en de aanpak van de entree van Joure inclusief een ovonde, busstation en carpoolterrein.

Carpoolterrein

Aannemer DVJ uit Joure is eind juni al gestart met het vergroten van het Jouster carpoolterrein. Het aantal plaatsen wordt uitgebreid van 150 naar 217 plekken. In het najaar is het carpoolterrein klaar.

Tunnel Hollandiastraat

Het is nog niet duidelijk of er een tunnel onder de A7 komt ter hoogte van de Hollandiastraat. Gemeente en provincie hebben hier weliswaar geld voor beschikbaar gesteld, maar er volgt eerst een formele procedure waarbij inspraak mogelijk is. In het ontwerp staat vooralsnog een viaduct over de A7.

Files, ongevallen en sluipverkeer

De grote rotonde bij Joure is nu vooral een knelpunt waar vaak files staan en ongevallen gebeuren. Bovendien hebben omliggende dorpen veel last van sluipverkeer dat de rotonde wil mijden. Met het nieuwe knooppunt verbetert de bereikbaarheid van Fryslân, de verkeersveiligheid bij Joure en de leefbaarheid in de dorpen.

Drie overheden, één doel

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen in een bestuurlijke alliantie. Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen het project. Uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk doel; namelijk een sterk, veilig en bereikbaar Fryslân.

Laatst toegevoegd