Nieuwe subsidies voor elektrisch varen in Fryslân


Datum: 04-11-2013 - Bron: Friesemeren

Oplaadpunt electrisch varenVoor elektrisch varen komen er in Fryslân twee nieuwe subsidieregelingen. Gedeputeerde Jannewietske de Vries maakte dit op 4 november bekend tijdens de Elektrisch Varen Conferentie in IJlst. Provincie Fryslân gaat subsidie verstrekken voor het inbouwen van lithium-accu’s in plaats van lood-accu’s. De andere nieuwe regeling is voor het gebruik van zonnepanelen als oplader.

Met lithium-accu’s langere afstanden

Met lithium-accu’s kunnen boten langere afstanden afleggen zonder tussentijds op te laden. Dit spreekt daardoor een nieuwe doelgroep aan. Maar de hoge aanschafprijs van de accu’s is voor veel booteigenaren nog een drempel. De nieuwe subsidieregeling moet hier verandering in brengen. Het toepassen van zonnepanelen op boten is een nieuwe ontwikkeling. De panelen hebben een goed rendement en zijn flexibel aan te brengen. Verder ontlasten ze het elektriciteitsnet en leveren ze werkgelegenheid op.

Subsidie voor oplaadpunten, aanschaf en ombouw boten

De regelingen worden een onderdeel van de bestaande subsidies. Op dit moment is er nog altijd subsidie beschikbaar voor oplaadpunten. Dat geldt ook voor het aanschaffen en ombouwen van particuliere boten. Van deze regelingen wordt nog steeds gebruik gemaakt. Dit gebeurt echter niet in het tempo dat was verwacht. De subsidie voor het ombouwen van verhuurboten is op 31 juli 2013 gestopt. Het overgebleven geld gaat naar de regeling voor het ombouwen van particuliere boten.  Het budget voor die regeling is opgehoogd naar 396.000 euro. Subsidie aanvragen kan binnenkort via www.fryslan.nl/schoonvaren.

Koploper

Stifting Elektrysk Farre Fryslân Het stimuleren van het stille elektrisch varen maakt onderdeel uit van Het Friese Merenproject. Samen met Friese bedrijven, de Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF), onderwijsinstellingen en andere overheden wil de provincie koploper zijn voor elektrisch varen. Zij streeft ernaar dat er in 2015 drieduizend elektrische boten op de Friese Meren varen. Naast de subsidieregelingen komt er een speciale ‘electric-only’ vaarroute tussen Heeg en Oudega.

Het stimuleren van elektrisch varen maakt onderdeel uit van het programma Duurzame Innovaties en Het Friese Merenproject.

Laatst toegevoegd