Subsidieregeling voor oplaadpalen elektrisch varen verlengd


Datum: 03-07-2012 - Bron: provincie Fryslân

De provincie Fryslân verlengt de subsidieregeling voor het ‘Stimuleren oplaadpalen elektrisch varen’.  Dat betekent  dat gemeenten en bedrijven die bedrijfsmatig een jacht- of passantenhaven beheren tot 1 juli 2014 subsidie kunnen aanvragen voor het aanleggen van een oplaadpunt. Daarnaast kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor een oplaadpunt aan het Fries vaarwater De benodigde stroom voor de oplaadpaal moet als groene stroom worden ingekocht.

Stimuleren oplaadpunten elektrisch varen’

Oplaadpalen electrischvarenDe provincie stelt € 300.000 beschikbaar voor de regeling ‘Stimuleren oplaadpunten elektrisch varen’. De verdeling gaat op volgorde van de binnenkomst van aanvragen. Dus geldt; wie het eerst komt, die het eerst maalt. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten voor de aanleg van een oplaadpunt. Per aanvraag geldt een maximum subsidiebedrag van € 5000. Gemeenten en bedrijven moeten per oplaadpunt een aanvraag indienen.

Heeft u interesse? Download dan de aanvraagformulieren via www.fryslan.nl/schoonvaren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Boer, telefoon 058-2925183 of l.deboer@fryslan.nl
Het Friese Merenproject stimuleert deze duurzame vorm van watersport. Dat gebeurt samen met de Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF), het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden.

Het stimuleren van elektrisch varen maakt onderdeel uit van het programma Duurzame Innovaties en Het Friese Merenproject.

Laatst toegevoegd