Alternatieve bagger-methode op Schiermonnikoog onvoldoende


Datum: 04-06-2015 - Bron: Henk Nooter

Alternatieve bagger-methoden op Schiermonnikoog onvoldoende

Zoals u wellicht weet heeft de gemeenteraad van Schiermonnikoog, in afwijking van het advies van het college van burgemeester en wethouders, besloten om in 2013, 2014 en ook 2015 de jachthaven niet te baggeren. Het wordt te duur. Met als gevolg de door u geschetste situatie. Alternatieve methoden van baggeren hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.

Zie hier de ervaring van een aantal motorjachten

Donderdag 21 mei zijn wij met een 5-tal motorjachten naar Schiermonnikoog gevaren. Met normale boten met normale diepgang van 100 cm. Wilden en paar dagen blijven. Ware het niet dat de haven droogvalt. Onze boten lagen zo scheef aan de steiger dat het verblijf aan boord ondoenlijk was. De situatie was gevaarlijk want de boten hingen in de lijnen vanaf de steiger. Restte ons niets anders dan de volgende dag weer te vertrekken. De havenmeester kon ons geen andere plek toezeggen waar wij wel bleven drijven al was het maar een paar centimeter. Het betaalde liggeld van de overige dagen terug gekregen. Teleurgesteld verlieten wij de haven. Totdat wij horen of ergens kunnen lezen dat de haven uitgebaggerd is zullen wij niet terugkeren. Deze ervaring inmiddels met velen in de Watersport gedeeld. Jammer!

Een aantal artikelen die hierover in de pers zijn verschenen.

Voor het eiland Schiermonnikoog is de jachthaven erg belangrijk. De haven zorgt jaarlijks voor ongeveer 1,3 miljoen euro aan inkomsten op het eiland en voor 10 à 15 arbeidsplaatsen.

  1. Artikel Nieuwsblad 17-1-2014: N-O Friesland: Jachthaven Schiermonnikoog wordt dit voorjaar gebaggerd -
  2. Voorstel over het baggeren van de jachthaven in 2014
  3. Havenslib Schier mogelijk als motor voor vogeleiland
  4. Bankroet jachthaven Schiermonnikoog

Laatst toegevoegd