Oerol 2011 vrijdag van start; Maar is er nog OEROL in 2013?


Datum: 13-06-2011 - Bron: Oerol 2011

Oerol Logo 2011 - 10 dagen het geluid van een eiland Het jubilerende Oerol kent een avontuurlijk programma dat voor het grootste deel uit nieuwe creaties bestaat. Creaties van zowel oudgedienden als opkomend talent die de bezoekers uit hun ‘comfort zone’ halen en ze laten worstelen met hoe ze zich moeten gedragen. Geen take-away theater en gemakkelijke kost, maar een actieve – veelal individuele - zoektocht naar een collectieve boodschap die beklijft, verbindt, verbaast, bevestigt, schuurt of ontroert.

Thema: 10 dagen het geluid van een eiland 

Jachthaven Terschelling week voor Oeril start - Foto Watersportbank
Haven Terschelling foto Watersportbank

Oerol werkt jaarlijks met een thema, waarbij de combinatie van cultuur en natuur dient als inspiratiebron. In 2011 is het thema 10 dagen het geluid van een eiland de leidraad voor de honderden voorstellingen, muziekoptredens en straattheateracts, die van 17 t/m 26 juni te zien zijn. Het thema benadrukt de reflecties in het landschap die Oerol tijdelijk teweeg brengt.

Is er nog Oerol in 2013?

De aangekondigde bezuinigingen op cultuur treffen de podiumkunsten het ergst, maar liefst 45%. Het zijn historisch gezien de grootste bezuinigingen in welke overheidssector dan ook. Het betekent mogelijk het einde van Oerol zoals we dat kennen mede omdat de gezelschappen die hier voorstellingen maken opgeheven zullen moeten worden.

Oerol zelf hoort tot nu toe in de BasisInfraStructuur en is daarmee een van de topkwaliteit instellingen van (inter)nationaal belang. Staatssecretaris Halbe Zijlstra legt in zijn nieuwe plannen de lat hoog voor culturele instellingen die overheidsfinanciering krijgen. Hij verwacht naast artistieke kwaliteit ook ondernemerschap, een hoog eigen inkomen, veel publiek en beperkte afhankelijkheid van overheidsfinanciering. Oerol scoort op al deze punten het hoogst in vergelijking met andere festivals binnen de BIS, zo blijkt uit een rapport (bijgevoegd) dat in opdracht van het ministerie van OCW, dus van Zijlstra zelf, is opgesteld. Maar Zijlstra kiest onverklaarbaar voor slechts 1 podiumkunsten breed festival in een stedelijk kernpunt met rijkssubsidie van 2,99 miljoen per jaar. Niet Oerol dus.

Oerol ontvangt op dit moment 0,4 miljoen per jaar. Als de plannen doorgaan wordt Oerol samen met vele andere festivals doorverwezen naar het Fonds Podiumkunsten. Zijlstra vergeet te vertellen dat dit fonds veel meer aanvragen en veel minder budget krijgt. Het zal sowieso geen meerjarige financiering bieden op het niveau van de BIS. Oerol, de beste ondernemer, het minst afhankelijk van rijkssubsidie, dreigt te worden gestraft in plaats van beloond.

Oerol Festival Terrein 2009 foto Watersportbank
Festival terrein Oerol - foto Watersportbank

Actie gevraagd ; Wat kun je doen?

De Tweede Kamer debatteert op 27 juni over de plannen van Halbe Zijlstra; een belangrijke argumentatie voor de besluitvorming voor de Tweede Kamer is de mening van de achterban. Stuur jouw mening over de cultuurplannen en de unieke positie van Oerol in het bijzonder naar de vaste Kamercommissie voor Cultuur, met een kopie naar Halbe Zijlstra. Bijgaande brief kan je daarbij als voorbeeld dienen maar voel je vooral vrij om je eigen verhaal, kort of lang, te vertellen.

Wanneer?

Verstuur je brief uiterlijk 20 juni 2011, dat is nog op tijd voordat besluitvorming in de Tweede Kamer op 27 juni plaatsvindt.

Stuur de brief naar:
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
E-mailen kan ook: 
cie.ocw@tweedekamer.nl 

Stuur een kopie naar:
Ministerie van OCW
Staatssecretaris H. Zijlstra
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Laatst toegevoegd