Kolganzen keren steeds vaker terug uit de toendra zonder jongen


Datum: 11-12-2015 - Bron: Waddenvereniging

Kolganzen keren steeds vaker terug uit de toendra zonder jongen
Foto: Wikipedia

Het broedseizoen op de Russische toendra heeft voor de meeste kolganzen alweer weinig vruchten afgeworpen. Dit najaar zijn de meeste teruggekeerd zonder jongen of met slechts 1 jong, blijkt uit tellingen in Nederland en het grensgebied met Duitsland.

Sinds 1995 is er een duidelijke afname van het broedsucces.

Kolganzen keren steeds vaker terug uit de toendra zonder jongen. De huidige aanwas van jonge kolganzen compenseert niet voor de jaarlijkse sterfte. Dit betekent dat de groep niet meer groeit. Ook bij andere soorten, zoals de rotgans, werden bij de laatste telling in de Waddenzee en het Deltagebied slechts 2% jonge vogels geteld. Ook bij de kleine zwaan worden op dit moment weinig families gezien.

In Nederland worden sinds de jaren zestig dergelijke tellingen gedaan. Door deze kennis kan er doorgrond worden welke factoren er schuilgaan achter de waargenomen aantalsveranderingen.

Laatst toegevoegd