Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân controle op illegale antifouling


Datum: 04-04-2017 - Bron: Wetterskip

Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân gaan dit voorjaar bij werven, verkooppunten en particuliere bootbezitters weer controleren op de aanwezigheid van illegale antifouling. Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van algen op het onderwaterschip voorkomt. Veel van deze verven bevatten biociden (stoffen die organismen doden) en metalen als koper en zink die het oppervlaktewater verontreinigen.


Damen Shipyards Group pilot met - Thorn-D® antifouling - succes

Bij eerdere controles bij verkooppunten in 2015 en 2016 trof het waterschap een hoog percentage (ruim twee derde) aan overtredingen aan. Op hoeveel schepen in Fryslân verboden antifouling is aangebracht, is niet bekend. Verboden antifoulings zijn onderwaterverven die in Nederland niet zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) of middelen die alleen op zeegaande beroepsschepen en marineschepen aangebracht mogen worden.

Verkooppunten en werven

 De komende maanden controleert Wetterskip Fryslân in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verkooppunten van antifouling en scheepswerven waar antifouling wordt aangebracht.

Als er bij de verkopers verboden middelen worden aangetroffen, moeten ze de middelen verwijderen uit de schappen. Ze riskeren bij een tweede overtreding een boete van 2000 euro. Bij antifouling die alleen in de beroepsvaart toegepast mag worden, krijgen de verkopers het dringende advies deze niet meer te verkopen en te retourneren aan de leverancier. De werven krijgen bij een overtreding meteen dit jaar al een boete opgelegd bij constatering van aanbrengen van verkeerde antifouling op een schip.

Pleziervaart

 Pleziervaarders mogen antifouling uit de beroepsvaart niet toepassen omdat de boten vaak een langere tijd op dezelfde ligplaats in de haven liggen, waardoor het lokale water sterk verontreinigd raakt. Veel verboden middelen zijn te koop via internet. Als de milieu-inspecteurs dit jaar verboden middelen aantreffen, moeten de bootbezitters stoppen met het aanbrengen van de verf. Bij een nieuwe inspectieronde volgend jaar riskeren ook bootbezitters een boete en moeten ze de laag verwijderen.

Wat kunnen bootbezitters doen?

 Er zijn voldoende onderwaterverven te koop die goed werken en beter zijn voor de waterkwaliteit. Je kunt bij de aankoop de verf controleren of het middel legaal is. Op het etiket van het verfblik staat of het middel in Nederland is toegelaten en of het middel voor niet-professioneel gebruik is. Bij het aanbrengen van de verf is het voor de waterkwaliteit, maar ook voor de gezondheid van de gebruiker zelf van belang de voorschriften te volgen.

Bootbezitters kunnen voor meer informatie terecht op: www.varendoejesamen.nl.
 Hier wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan en er worden alternatieven weergegeven.

06-03-2015
Arcona 380 Z (zero emission) geheel klimaatneutraal
De zeiljachten, gebouwd bij de Zweedse Arcona werf, zijn bekend om hun hoge kwaliteit in combinatie met uitstekende zeileigenschappen. De Arcona 380 Z combineert deze eigenschappen nu ook met een perfecte elektrische aandrijving van het Finse bedrijf Oceanvolt. Lees verder >>

04-12-2014
Damen Shipyards Group pilot met - Thorn-D® antifouling - succes
Thorn-D® pilot: economically friendly fiber versus smooth conventional coating Dutch innovation and award-winning company, Micanti, in cooperation with Damen Shipyards (See: “Damen introduces anti-fouling foil” for more information), launched a pilot project in the Port of Amsterdam in February 2013. Lees verder >>


12-11-2014
Drie nieuwe International-antifoulings van AkzoNobel Yacht Coatings
Tijdens METS 2014 introduceert AkzoNobel Yacht Coatings vol trots drie nieuwe antifoulings specifiek voor de Nederlandse markt. De nieuwe producten zijn gebaseerd op de International technologie die al vele jaren zijn waarde heeft bewezen. Lees verder >>

18-09-2014
Miljoenennota en watersportindustrie
Dinsdag las Koning Willem-Alexander de Troonrede voor. Wat staat daar precies in wat voor u van belang is en welke addertjes zitten er onder het gras? Geert Dijks, hoofd branchebelangen, heeft alles voor u op een rijtje gezet. Lees verder >>

28-03-2014
Ultrasone Antifouling - Een beter milieu begint bij OptimaalEco
Ultrasone anti-fouling werkt met geluidsgolven. Deze golven zijn voor het menselijk gehoor niet waarneembaar en zijn niet schadelijk voor plant en dier. Ultrasone anti-fouling systemen met laagspanning door de bekabeling ( 12 of 24 volt ) kunnen geen storingen vooroorzaken aan belangrijke apparatuur aan boord. De beste systemen worden aan de binnenzijde van de boot gemonteerd waardoor er geen doorvoer gaten gemaakt hoeven te worden. Lees verder >>

05-02-2014
Ultrasone Antifouling milieu vriendelijk door Ultrasone trilling
Wereldwijd groeit de discussie rond het gebruik van milieu belastende anti-fouling. Inmiddels zijn er diverse gebieden waar het gebruik verboden is of wordt gewerkt aan het aanscherpen van de regelgeving. Lees verder >>

29-01-2013
LanoProtect Marine Lanolin Bio Anti Foul, 100% biologisch afbreekbaar
LanoProtect Marine Lanolin Bio Anti Foul, een 100% biologisch afbreekbaar, niet giftige, milieuvriendelijke antifouling en onderwater smeermiddel. Uit Australië, het land met de miljoenen schapen, komt het product Lanoline wat gewonnen wordt uit de schapenwol van deze miljoenen schapen. En Lanoline is het basis product van LanoProtect Anti Fouling. Lees verder >>

Laatst toegevoegd