Project "Afsluitdijk" gereed in 2021


Datum: 20-05-2015 - Bron: Rijkswaterstaat

Basaltwerker op de afsluitdijk - foto WatersportbankDe Afsluitdijk is in 1932 gebouwd en toe aan een flinke opknapbeurt. De dijk wordt over de hele lengte overslagbestendig. Ook versterken we de spui- en schutsluizen. Daarnaast vergroten we de afvoercapaciteit van de Afsluitdijk door middel van het plaatsen van pompen in enkele spuikokers van het spuicomplex bij Den Oever.

Hiermee bereiken we:

  • meer veiligheid
  • vergroting van afvoercapaciteit
  • meer functies voor de Afsluitdijk, zoals recreatie, natuur en het opwekken van energie

> Alle doelen en resultaten

Planning
◾augustus/september 2013: tervisielegging startdocument planuitwerking
◾2015: projectbeslissing minister
◾2017: start werkzaamheden
◾2021: einde werkzaamheden

Lees hier meer

Foto: ©WatersportBank

07-12-2014
Definitief besluit over Afsluitdijk steeds dichterbij!
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de planuitwerking voor en de besluitvorming over de Afsluitdijk en de sluiscomplexen. Joost van de Beek, manager van het project Afsluitdijk: ‘In mei 2015 gaat de minister het Rijksinpassingsplan (Rip) vaststellen en wordt het plan ter visie gelegd.’ Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk: ‘In dit plan worden ook regionale projecten meegenomen.’ Lees verder >>


20-11-2014
De Nieuwe Afsluitdijk, impuls voor veiligheid, natuur, toerisme
Rijk en regio hebben samen een belangrijke stap gezet naar de vernieuwing van de Afsluitdijk. Een aantal regionale projecten wordt opgenomen in een contract voor de Rijkswerkzaamheden aan de Afsluitdijk. De regionale projecten vertegenwoordigen een gezamenlijke extra investering van Rijk en regio van € 82,5 miljoen. Rijkswaterstaat besteedt in totaal € 830 miljoen aan de versterking van de dijk en vergroting van de waterafvoer. Lees verder >>

Laatst toegevoegd