Project afsluitdijk in 2021 gereed


Datum: 16-06-2015 - Bron: Rijkswaterstaat

Cornelis Lely kijkt uit over het verkeer op de afsluitdijk. - foto Watersportbank
Foto: ©WatersportBank

De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd en toe aan een flinke opknapbeurt. De dijk wordt over de hele lengte overslagbestendig. Ook versterken we de spui- en schutsluizen. Daarnaast vergroten we de afvoercapaciteit van de Afsluitdijk door middel van het plaatsen van pompen in enkele spuikokers van het spuicomplex bij Den Oever.

Hiermee bereiken we:
◾meer veiligheid
◾vergroting van afvoercapaciteit
◾meer functies voor de Afsluitdijk, zoals recreatie, natuur en het opwekken van energie
> Alle doelen en resultaten

Planning
◾augustus/september 2013: tervisielegging startdocument planuitwerking
◾2015: projectbeslissing minister
◾2017: start werkzaamheden
◾2021: einde werkzaamheden

> Alles over de planning

Foto: ©WatersportBank

Laatst toegevoegd