Waterinlating Grutte Potten voor meer natuur en recreatie


Datum: 12-05-2015 - Bron: Friesemeren

Waterinlating Grutte Potten voor meer natuur en recreatieMaandag 11 mei is een deel van de Grutte Potten bij Sneek onder water gezet. Het is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het gebied meer ruimte krijgt voor natuur en recreatie. Verder komen er twee eilandjes, een uitkijkpunt, zwaluwwand en een bunker voor vleermuizen.  

Vertegenwoordigers van provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân zetten de waterinlating in gang. Zij doen dit door de schuiven van twee duikers open te draaien. Het betreffende gebied ligt aan de rand van het Natura 2000-gebied tussen RCN de Potten en de Houkesleat. Afgelopen weken zijn sloten opengegraven en is het grasland afgeplagd. In combinatie met de waterinlating ontstaat zo een ondiepe zone, waar onderwaterplanten zich kunnen ontwikkelen. Dit draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Het past binnen het doel van Wetterskip Fryslân om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast is er meer ruimte voor de boezem en is de kade ingekort.

Aantrekkelijk leefgebied

Daarnaast zijn er in dit deel van de Grutte Potten twee natuureilandjes aangelegd en een nieuwe boezemkade. Voor de noordse woelmuis ontstaat er zo een beter leefgebied, voor vissen een aantrekkelijk paaigebied. In het water is een golfbreker van stortstenen en schelpen gelegd, die voor steltlopers dienst kan doen als broedplaats. Verder heeft de zuidwesthoek van het gebied een zwaluwwand en een bunker voor vleermuizen gekregen. Dit is een wens uit het Groenplan voor Offingawier, dat inwoners samen met Landschapsbeheer Friesland hebben opgesteld.

Bankjes en uitkijkpunt

Ook voor recreanten is het 9 hectare grote gebied aantrekkelijker geworden. Het wandelpad is opgeknapt en loopt nu langs twee bankjes en een uitkijkpunt op de hoek van de Houkesleat. De oude vogelkijkhut is verdwenen. Het materiaal van de hut krijgt een nieuwe bestemming in enkele kluun- en kanosteigers en een bruggetje bij de Griene Dyk.

Samenwerking

De werkzaamheden in de Grutte Potten zijn uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân. Dit alles in het kader van het Friese Merenproject. Gezamenlijk creëren zij nieuwe kansen voor natuur, recreatie en waterberging in het gebied en maken zij op een mooie manier ‘werk met werk’.

08-05-2015
Waterinlating Grutte Potten voor meer natuur en recreatie
Maandag 11 mei wordt een deel van de Grutte Potten bij Sneek onder water gezet. Bestuurders van provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân zetten die ochtend de waterinlating in gang, door de schuiven van twee duikers open te draaien. Het is één van de maatregelen die ervoor zorgen dat het gebied meer ruimte krijgt voor natuur en recreatie. Lees verder >>

Laatst toegevoegd