Vaarbewijs op zee


Datum: 24-03-2011 - Bron: Vaarwijzer

Hoe vreemd het wellicht ook klinkt, maar op zee hoeft u in Nederland geen (klein) vaarbewijs te hebben. Sterker nog u heeft als watersporter op zee in principe geen enkel diploma nodig. Pas als u een marifoon aan boord heeft is een bedieningscertificaat voor de marifoon verplicht.

Langs de kust loopt een denkbeeldige lijn

Najad in de haveningang bij Terschelling - foto Watersportbank Maar let op! Langs de kust loopt een denkbeeldige lijn. Aan de zeekant van deze lijn geldt inderdaad dat u geen vaarbewijs nodig heeft, zodra u echter deze lijn over gaat en aan de landkant komt gelden de binnenvaartregels en moet u dus een vaarbewijs hebben. De exacte beschrijving van deze lijn vindt u in de geldende binnenvaartwet en de bijbehorende binnenvaartregeling en het binnenvaartbesluit. Deze zijn op dit punt recent nog aangepast, omdat niet overal even duidelijk was waar de lijn lag en daarmee als consequentie dat niet overal zwart-wit was te zeggen welke vaarregels van toepassing zijn. Met de recente aanpassingen is dat dus opgelost. Ook de andere vaarregels in Nederland hebben een vrij exacte beschrijving van het gebied waar deze regels gelden of zij verwijzen naar de meer algemene bepalingen van binnenvaartwet, -besluit c.q. -regeling.

Binnenvaartregels gelden in de haven wel

Dat betekent dat u in principe van het strand mag vertrekken met een snelle motorboot of bijvoorbeeld een jetski, zonder dat u een vaarbewijs hoeft te hebben. Maar zodra u ergens de lijn over gaat moet dat weer wel. Dus zodra u een haven of bijvoorbeeld tussen Texel en Den Helder richting Waddenzee vaart gelden de binnenvaartregels. Naar mijn mening moet je dus ook op zee minimaal een klein vaarbewijs hebben, zelfs als je met een snelle visboot altijd van het strand vertrekt. Je weet immers maar nooit of je door een noodgeval snel naar de haven moet.
Let op: Alle stranden langs de Noordzee hebben een eigen gemeentelijke verordening waarin staat welke watersporten waar op het strand wel/niet zijn toegestaan!

In het buitenland is het vaak anders. Een aantal Europese landen kennen expliciet wel een verplicht vaarbewijs voor op zee en langs de kust. Kijk voor uw vertrek op de website van ANWB Watersport.

Laatst toegevoegd