Veel marifoongebruikers zullen door registratie-plicht gebruik opgeven''


Datum: 07-10-2015 - Bron: Agentschap Telecom

http://www.marifoonshop.nl/Vanaf 1 januari 2016 worden de vergoedingen voor de registraties van radiozendamateurs en gebruikers van marifoons weer ingevoerd. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt in de Rijksbegroting. Het tarief voor 2016 bedraagt 31 euro per registratie.

Tot en met 2015 werden de kosten voor het geregistreerde frequentiegebruik uit de algemene middelen betaald. Het gaat hierbij om frequentiegebruik door radiozendamateurs en maritieme gebruikers (marifoongebruik). Dat verandert vanaf 2016: Agentschap Telecom rekent dan de kosten voor de uitvoering en het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik door aan deze registratiehouders, ongeveer tachtigduizend particulieren en bedrijven. Daarmee worden de kosten ook betaald door degenen die daadwerkelijk voordeel hebben van deze werkzaamheden van het agentschap. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt.  

Tarief registratiehouders

Registratiehouders betalen vanaf 1 januari 2016 per registratie 31 Euro (over 2016). Dit tarief geldt voor één registratie, ongeacht het aantal apparaten. Deze vergoeding  baseert het agentschap op zijn werkzaamheden voor het geregistreerde frequentiegebruik. Agentschap Telecom behartigt de internationale belangen van deze groep gebruikers, geeft registraties uit en houdt het gebruikersregister bij. Bovendien houdt het agentschap toezicht op het gebruik van frequentieruimte.

Voorlichting

Alle registratiehouders worden in september en oktober per brief geïnformeerd. Bij deze brief zit ook een overzicht van de registratiegegevens, met het verzoek om deze op juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen kunnen, liefst voor 1 december 2015, zelf in het gebruikersregister worden doorgevoerd. Ook als niet langer meer gebruik wordt gemaakt van de registratie kan deze via het gebruikersregister worden ingetrokken. Let wel: als een registratie na 31 december 2015 wordt ingetrokken moet het bedrag van 31 Euro over 2016 worden betaald. Het gebruikersregister is te vinden op deze website.

Diensten doorberekenen

De rijksoverheid rekent kosten die zij maakt, zoveel mogelijk door aan de gebruikers van de betreffende dienst. Met het in rekening brengen van het tarief voor registraties sluit Agentschap Telecom aan bij dit algemene kabinetsbeleid. Overigens brengt Agentschap Telecom ook bij zijn vergunninghouders vergoedingen in rekening. In het najaar worden naar verwachting alle tarieven van Agentschap Telecom voor 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Veel marifoongebruikers zullen registratie opgeven

Het nieuws dat er voortaan moet worden betaald voor het gebruik van de marifoon zorgt voor enorm veel reacties. ,,Als de registratiehouder jaarlijks belast gaat worden zullen veel marifoongebruikers de registratie opgeven en honderden potentiele hulpverleners verloren gaan'', schrijft een Vaarkrantlezer. Lees dit artikel in de vaarkrant

Wat betekent dit: Bron Vaarwijzer

Eerder schreef de Vaarwijzer al over het besluit dat de registratie voor het gebruik van maritieme zenders met ingang van 1 januari 2016 niet meer gratis is. Mogelijk dat u hierover net als wij ook al een brief van het Agentschap Telecom heeft ontvangen. Voor u zetten we nog even een paar punten op een rij:

 • Voor pleziervaartschepen tot 20 meter is een marifoon niet verplicht. In het buitenland kan dat anders zijn. In België is een marifoon bijvoorbeeld verplicht voor een kajuitjacht vanaf 7 meter.
 • Heeft u een marifoon aan boord dan moet u dit registreren en krijgt u een roepnaam en onder andere een ATIS code. Heeft u geen marifoon maar bijvoorbeeld wel een noodzender dan moet u deze ook registreren. De registratieplicht geldt voor elke zender die uitzendt op de maritieme frequenties.
 • Registratie is verplicht en kan van levensbelang zijn. De van u en uw schip geregistreerde gegevens (afmetingen, uiterlijke kenmerken) zijn van groot belang als u in nood verkeert en men naar u en uw schip moet gaan zoeken. Als u bent geregistreerd is het dus belangrijk dat deze gegevens kloppen.
 • U bent verplicht alle maritieme zendapparatuur zoals marifoon, AIS of noodzender te registreren bij het Agentschap Telecom. Tot en met dit jaar was dat gratis. Met ingang van 1 januari 2016 moet u per jaar én per registratie € 31 betalen. Dat is ongeacht het aantal verschillende zenders of apparaten die u registreert. Maar heeft u meerdere schepen met elk eigen zenders en een eigen roepnaam, dan tellen deze als aparte registraties en moet u dus per schip € 31 betalen.
 • Tegenwoordig bestaan er ook Personal Locator Beacons (PLB). Dat is een persoonlijke noodzender of -baken die u op uw persoon draagt en het mogelijk maakt u terug te vinden. Bijvoorbeeld in de bergen of als u overboord valt. Voor deze apparatuur geldt geen registratieplicht, maar moet u een vergunning hebben.
 • Iedereen die bij het Agentschap Telecom staat geregistreerd krijgt een brief met daarin uitleg en welke gegevens er op dit moment van u geregistreerd staan. Daarbij ook uitleg hoe online de van u geregistreerde gegevens te controleren en eventueel te wijzigen.
 • Uw gegevens kunt u in het online Gebruikersregister bekijken en eventueel wijzigen. Om als particulier in te loggen heeft u een DigiD nodig. Wacht niet tot het laatste moment want als u nog geen DigiD heeft of u bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord moet opvragen kost dat enkele dagen. Voor bedrijven geldt een andere procedure. Ook dan kost het tijd een login aan te vragen.
 • Mocht u meerdere registraties bij het Agentschap Telecom hebben dan krijgt u meerdere brieven. Kijk dan nog eens welke registratie u wilt behouden en of eventueel registraties samengevoegd kunnen worden.
 • De pleziervaart is dus niet verplicht om een marifoon aan boord te hebben. Het is echter wel makkelijk voor bijvoorbeeld contact met een sluis of andere scheepvaart. En in het geval van nood nog steeds de beste manier om hulp in te roepen of eventueel een in nood verkerend schip te helpen.
 • Heeft u een marifoon aan boord of een andere zender dan moet iemand aan boord zijn met een bedieningscertificaat. Voor een zogenaamde binnenvaart marifoon volstaat het basiscertificaat marifonie. Voor de meeste andere zenders of bijvoorbeeld een zeevaart marifoon is al een Marcom-B certificaat nodig.

Wij krijgen nogal wat reacties van mensen die hun registratie bij het Agentschap ongedaan willen maken. Dat kan en moet u dus doen voor het einde van dit jaar.

 Bedenk dan wel dat u alle zenders van uw schip moet halen. Het is dus niet voldoende om de stekkers uit uw marifoon te halen. Uw marifoon moet echt helemaal van boord zijn. Dat geldt dan voor alle andere zendapparatuur. Bedenk dan ook dat u in geval van nood geen zender meer heeft om hulp in te roepen. Een mobiele telefoon of app van de KNRM is natuurlijk handig, maar heeft op zee geen bereik en op open water niet altijd.

 • Heeft u geen registratie dan heeft u ook geen ATIS, geen roepnaam en geen MMSI code. Dus als u in het buitenland vaart en denkt de registratieplicht te ontlopen, kunt u de zender toch niet op de juiste manier gebruiken.
 • Als u uw marifoon van boord haalt en doorverkoopt bedenk dan wel dat de nieuwe eigenaar op dat moment met uw codes kan gaan rondvaren. Zorg er dus voor dat de koper uw registratie overneemt of zijn eigen codes in de apparatuur laat zetten.
 • Wij hopen niet dat veel watersporters om deze reden hun marifoon van boord halen. Maar als u een tweedehands marifoon zoekt dan zijn de komende maanden wellicht het moment. Vergeet echter niet om u te registreren of de registratie van de vorige eigenaar over te nemen.

Laatst toegevoegd