“Watersport Vaarbewijs” nutteloos document volgens Watersportverbond


Datum: 23-09-2014 - Bron: Watersportverbond

Recent heeft de commerciële opleidingsorganisatie VBO de introductie van het “Watersport Vaarbewijs” aangekondigd. Een “vaarbewijs” dat volgens VBO “geldt voor alle binnenwateren en kustwateren” en dat, vreemd genoeg, bestemd is voor een categorie watersporters waarvoor geen enkele vorm van een vaarbewijs is voorgeschreven.

“Watersport Vaarbewijs” niet erkend

De watersportbonden Watersportverbond, KNMC, NWWB en VNM, die een belangrijk deel van de watersporters in Nederland vertegenwoordigen, zien niets in dit “vaarbewijs” en zijn van mening dat de watersporters hiermee door VBO op het verkeerde been worden gezet.
Op de website van VBO wordt namelijk volstrekt ten onrechte de indruk gewekt, dat dit “vaarbewijs” een document is dat bekend is in de watersportwereld en bij de binnenvaart. Dit is onjuist: dit “vaarbewijs” wordt niet erkend en heeft geen enkele wettelijke of juridische status, niet in Nederland en niet buiten Nederland.

Het is dan ook buitengewoon kwalijk dat het document dat VBO wil gaan afgeven een zeer grote gelijkenis vertoont met het bekende Klein Vaarbewijs, dat wél de wettelijke status heeft en dat bovendien het officiële buitenlandse vaarbewijs (International Certificate of Competence, ICC) vormt.

Het “Watersport Vaarbewijs” heeft voor de bezitter geen andere waarde dan een certificaat dat een door VBO georganiseerde cursus is gevolgd en een door VBO georganiseerd examen is afgelegd. Daarbij komt nog, dat uitsluitend VBO de inhoud van deze cursus alsmede de wijze waarop de kennis van de cursist wordt getoetst bepaalt. Elke vorm van onafhankelijk extern toezicht ontbreekt.

Alleen VAMEX  examens geven garantie

De watersportbonden hechten natuurlijk veel waarde aan goede watersportopleidingen, al dan niet door commerciële bedrijven. De watersportbonden stimuleren hun leden ook nadrukkelijk om een cursus te volgen en een wettelijk erkend vaarbewijs te behalen, ook al vaart men in een vaartuig waarvoor dit (wettelijk) niet verplicht is. Uitsluitend de
door de onafhankelijk examenorganisatie VAMEX georganiseerde examens voor Klein Vaarbewijs 1 en 2 en Vaarbewijs Groot Motorschip geven de garantie dat de houders van deze vaarbewijzen over de hiervoor vereiste kennis beschikken.
Het door VBO geïntroduceerde “vaarbewijs” voldoet niet aan de kwaliteitseisen die voor de hiervoor genoemde wettelijke vaarbewijzen gelden.

Door vaarscholen en watersportverenigingen worden veel opleidingen en trainingen georganiseerd die heel nuttig zijn voor watersporters, zoals de CWO-opleidingen en andere praktijkopleidingen. Voorts zijn er projecten als “Varen doe je samen”, een initiatief gericht op watersporters en beroepsvaart met als thema’s vaareducatie, voorlichting en preventie.
De watersportbonden ondersteunen al dit soort initiatieven heel nadrukkelijk. Met als belangrijkste doel: het realiseren van een zo groot mogelijke veiligheid en goed vaargedrag in de watersport.
 
Koninklijk Nederlands Watersportverbond
Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC)
Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond (NWWB)
Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Laatst toegevoegd