Arbeidsinspectie verbied Bootmansstoeltje om de mast in te gaan


Datum: 23-04-2014 - Bron: Hiswavereniging

Uit recente controles van ILT (voorheen Arbeidsinspectie) blijkt dat veel bedrijven nog gebruik maken van een bootmansstoeltje om de mast in te gaan. Dit is echter vanuit arbo-wetgeving in Nederland verboden.

Buitenland is bootmansstoeltje wel toegestaan

Om de veiligheid te vergroten werkt HISWA momenteel aan een controlesysteem voor tuigage, waarin een inspectie met staande mast is opgenomen. In het buitenland is het wel toegestaan om een bootmansstoeltje te gebruiken, mits een ‘veilige’ lijn wordt ingeschoren en een (zelf beproefde) val als borg wordt gebruikt. Eenzelfde aanpak is nu uitgeschreven en ter beoordeling toegezonden aan de Inspecteur. Als deze werkzaamheden een incidenteel karakter hebben en er gecertificeerde lijnen en een harnas worden gebruikt lijkt deze aanpak op de werkwijze die ook andere sectoren, waaronder boomonderhoud, mogen toepassen.

Laatst toegevoegd