Automatic Identification System of AIS in 2015 verplicht boven 20m


Datum: 17-10-2014 - Bron: Vaarwijzer

De verplichting om een Automatic Identification System of AIS aan boord te hebben wordt steeds een stapje verder uitgebreid. Als eerste was de zeevarende beroepsvaart aan de beurt, daarna de binnenvaart in de grote zeehavens, per 1 december 2014 op de gehele Rijn. En naar het zich nu laat aanzien wordt AIS in 2015 verplicht op alle Nederlandse binnenwateren.

Deze verplichting zal dan gelden voor alle schepen die voorzien moeten zijn van een Certificaat van Onderzoek of CvO. Dat betekent dat alle beroepsvaart, maar ook pleziervaartuigen langer dan 20 meter AIS aan boord moeten hebben. Op de Rijn komt daar nog een verplichting bij, namelijk dat de AIS informatie ook op een eenvoudige digitale kaart getoond moet worden.

Op dit moment wordt nog gesproken over de details van de regels. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als de AIS aan boord stuk is. Mag u dan niet verder varen of mag u bijvoorbeeld verder varen mits er een goed gekeurde radar aan boord is.

Foto: Wikipedia

Wat is AIS?

Automatic Identification System (AIS) is een aanvulling op het bestaande verkeersmanagement van verkeersposten door Rijkswaterstaat en de bestaande schip-schip communicatie. Het doel van AIS is goede interactie tussen de schippers onderling en die tussen schip en wal. Om met AIS te kunnen werken moet er een transponder aan boord zijn van het schip. Dat is een elektronisch apparaat dat automatisch berichten zendt en ontvangt, zoals basisinformatie over identiteit en positie.

Met een AIS-transponder heeft een schip aan boord meer informatie over het omliggende verkeer. Daarmee heeft de schipper meer overzicht, kunnen verkeerssituaties beter worden ingeschat en kan de vaarweginfrastructuur beter worden benut. Daarnaast zijn gegevens sneller en vollediger beschikbaar in geval van calamiteiten. AIS draagt daarmee bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.

AIS biedt aanvullende informatie op de scheepsradar en op de elektronische vaarkaart. Het vervangt geen van deze systemen, want het is geen navigatieapparaat.

Laatst toegevoegd