Uw Klein Vaarbewijs nu omruilen voor één die levenslang geldig is


Datum: 04-07-2014 - Bron: Vaarwijzer

Het is vandaag 3 juli en vanaf afgelopen dinsdag is uw Klein Vaarbewijs voor de rest van uw leven geldig. Mits u om dit te vieren niet met een stuk in uw kraag in uw snelle boot stapt en als de spreekwoordelijke idioot met gevaar voor uzelf en vele anderen het water op gaat.

Klein vaarbewijs levenslang geldig

Amphialos op een oor - Foto WatersportbankWant dan kan de Politie uw vaarbewijs namelijk afnemen en kan de officier van Justitie zelfs besluiten de rechter te vragen uw klein vaarbewijs ongeldig te laten verklaren. En mits u gezond blijft van lijf en leden en in staat bent om veilig en verantwoord met uw schip het water op te gaan. Dus in principe is uw klein vaarbewijs geldig zolang het verantwoord is om als schipper te varen en is het uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of dat nog steeds zo is.

Klein vaarbewijs om te wisselen voor een nieuw model vaarbewijs

Iedereen die zijn of haar vaarbewijs kreeg voor 1 juli jl. heeft nog een vaarbewijs met de 70e verjaardag als einddatum. En sommigen onder u hebben wellicht nog een ouder vaarbewijs met uw 65e als einddatum. Elke handhaver in Nederland wordt geacht te weten dat deze datum niet meer relevant is. Gaat u echter naar het buitenland dan moet u er vanuit gaan dat de plaatselijke overheid (nog) niet op de hoogte is van de laatste regels in Nederland. Het is daarom ook aan te raden dan uw klein vaarbewijs om te wisselen voor een nieuw model vaarbewijs zonder einddatum. Hieraan zijn wel kosten verbonden, maar dat is dus eenmalig. Meer informatie vindt u op de website van de Vamex ...

Al een paar jaar is de verwachting dat er een inruilactie komt waarbij alle oude vaarbewijzen kosteloos of tegen geringe kosten omgezet kunnen worden naar een nieuw model vaarbewijs. Dit omdat er zelfs nog papieren vaarbewijzen in omloop zijn en er in de begintijd van het klein vaarbewijs nog geen sluitende registratie was van de houders van de vaarbewijzen en er toen ook nog geen koppeling bestond met de gemeentelijke basisadministratie. Nu het klein vaarbewijs levenslang geldig is, is de kans dat er een inruilactie komt groter. Gaat u binnenkort niet in het buitenland varen dan kan het de moeite waard zijn om te wachten met het omzetten van uw vaarbewijs.

Op de website van ANWB Watersport staat een overzicht welke documenten en diploma's u in het buitenland moet hebben als u daar wilt varen. Let daarbij op dat in sommige landen een vaarbewijs verplicht is voor vaartuigen waarvoor in Nederland geen vaarbewijsplicht geldt.

Uiteraard vindt u al het lesmateriaal voor het klein vaarbewijs in de Vaarwinkel ...

Laatst toegevoegd