Ultrasone Antifouling - Een beter milieu begint bij OptimaalEco


Datum: 28-03-2014 - Bron: Optimaal Eco

 Antifouling aanbrengen, noodzaak of gewoonte.

Antifouling is een begrip. Antifouling  aanbrengen is een gewoonte. Anti-fouling is letterlijk vertaalt “tegen aangroei” . De vraag is of anti-fouling verf noodzakelijk is.

Historie

Het aanbrengen van anti aangroei middelen gaat terug tot de 17de eeuw. Nederland als scheepvaart natie heeft toen al ontdekt dat de aangroei van algen, zeepokken en schaaldieren een vertragende factor waren op de snelheid van de toenmalige zeilschepen. Er is sinds die tijd veel verandert in de scheepvaart. Zowel in de recreatievaart als de beroepsvaart zijn schepen efficiënter geworden en de gemotoriseerde aandrijving  zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing. Het aangroeien van het onderwaterschip is echter nog steeds hetzelfde. Door chemische toevoegingen werden de anti-fouling verven steeds effectiever, chemische toevoegingen zorgen echter ook voor extra zware milieubelasting . Binnen en buiten Europa is men momenteel druk bezig deze invloeden te indexeren. Op het internet zijn veel rapporten te vinden die aantonen dat het aquanautisch milieu ernstige schade ondervindt.

Impact verf

Elk jaar verwerken we in Nederland en België circa 240.000 liter anti-fouling verf binnen de recreatievaart. Nemen we hierbij de beroepsvaart ook in ogenschouw dan kom je op een totaal van circa 300.000 liter. De huidige verfsoorten zijn op basis van koper en biocide. Door de (zelf)slijpende eigenschappen verdwijnt deze verf in het water. Bereken eens hoeveel liter toxische anti aangroei verf er in de afgelopen 10 jaar in het water terecht is gekomen. We proberen op vele fronten ons milieu te verbeteren. De huidige automobielen zijn een stuk milieu vriendelijker dan vroeger, allerlei andere gebruiksproducten en energie middelen zorgen voor minder vervuiling en een lagere Co2 uitstoot. Om aangroei op het onderwaterschip  tegen te gaan worden nog steeds producten gebruikt die sterk vervuilend zijn.

Europese wetgeving

De wetgeving binnen Europa wordt aangepast ( BPR ). Voor de afgifte van toxische stoffen zijn nieuwe regels opgesteld. In vele andere landen in de wereld is het gebruik al verboden. Vooruitlopend op de invoering van deze nieuwe regels is er een brede maatschappelijke discussie ontstaan over de alternatieven. Ultrasoon geluid wordt door velen gezien als het milieuvriendelijke alternatief.

Ultrasone Antifouling

Ultrasone anti-fouling werkt met geluidsgolven. Deze golven zijn voor het menselijk gehoor niet waarneembaar en zijn niet schadelijk voor plant en dier. Ultrasone anti-fouling werkt met geluidsgolven. Deze golven zijn voor het menselijk gehoor niet waarneembaar en zijn niet schadelijk voor plant en dier. Ultrasone  anti-fouling systemen  met  laagspanning door de bekabeling ( 12 of 24 volt ) kunnen geen storingen vooroorzaken aan belangrijke apparatuur aan boord. De beste systemen worden aan de binnenzijde van de boot gemonteerd waardoor er geen doorvoer gaten gemaakt hoeven te worden. Ultrasoon geluid zorgt ervoor dat de biofilm niet kan ontstaan. Als de biofilm niet ontstaat dan komt er ook geen aangroei van algen en wier, dit zorgt op haar beurt weer dat er geen voedingsbodem is voor allerlei schaaldieren en zeepokken. Het onderwaterschip blijft dus schoon. Het gebruik van anti-fouling verf is niet meer nodig.

Co2 uitstoot en milieu

Aangroei van het onderwaterschip zorgt voor extra weerstand. Bij 20% aangroei wordt de weerstand al snel met 45% verhoogd. Weerstand zorgt voor meer brandstof verbruik of reductie in snelheid van b.v. een zeiljacht. Door gebruik te maken van Ultrasone anti-fouling  groeit het onderwaterschip niet meer aan en zo wordt ook de Co2 uitstoot verlaagd. Het zelf aanbrengen van anti-fouling verf zorgt ook voor een verhoogde  Co2 uitstoot. Denk hierbij aan gebruik van schuurpapier, stroom, ontvettingsmiddel, plastic,  plakband, verfrollers en bakjes. De verwerking van dit chemische  afval brengt ook extra kosten met zich mee.
Taak
Het verbeteren van het milieu is een taak van iedereen. Kijken we naar de recreatievaart dan begint de keten bij de booteigenaar zelf. Is verf aanbrengen noodzaak of een gewoonte. Ook de haven speelt in deze een belangrijke rol. Het schip wordt veelal op de kant geschuurd en in de anti-fouling  gezet. Deze stofdeeltjes en verfrestanten komen  weer in de eigen haven terecht. Een haven waarin gezwommen wordt door de watersporters. Elke haven en of watersportvereniging zou de mogelijk kunnen bieden om een workshop te organiseren over dit onderwerp. Een beter milieu begint bij je zelf. Een gezamenlijke aanpak zal ervoor  zorgen dat het water waarin we varen, zwemmen en recreëren minder wordt vervuild.

Werk en kosten

Kijken we naar de werkzaamheden rond het aanbrengen van anti-fouling verf dan zal één ieder het er mee eens zijn dat dit een hele klus is. Velen vinden dit een vervelende bezigheid maar het moet gebeuren. Gemiddeld kost het laten aanbrengen van anti-fouling verf door een professional al gauw  € 1.000,- of meer.  Elke 2 of 3 jaar wordt het schuren, afnemen en verven opnieuw gedaan. Ultrasone anti-fouling systemen monteren is éénmalig en zijn er vanaf  € 499,- ( sloepen, consoleboten e.a. ) en € 1.249,- ( zeiljachten, motorjachten e.a. ). Vernoemde prijzen zijn exclusief btw.
www.optimaaleco.nl/antifouling-kenniscentrum

05-02-2014
Ultrasone Antifouling milieu vriendelijk door Ultrasone trilling
Wereldwijd groeit de discussie rond het gebruik van milieu belastende anti-fouling. Inmiddels zijn er diverse gebieden waar het gebruik verboden is of wordt gewerkt aan het aanscherpen van de regelgeving. Lees verder >>


29-01-2013
LanoProtect Marine Lanolin Bio Anti Foul, 100% biologisch afbreekbaar
LanoProtect Marine Lanolin Bio Anti Foul, een 100% biologisch afbreekbaar, niet giftige, milieuvriendelijke antifouling en onderwater smeermiddel. Uit Australië, het land met de miljoenen schapen, komt het product Lanoline wat gewonnen wordt uit de schapenwol van deze miljoenen schapen. En Lanoline is het basis product van LanoProtect Anti Fouling. Lees verder >>

16-02-2012
Nylon Stekeltjesfolie alternatieve antifouling
Het gebruik van giftige antifoulings om aangroei op de scheepshuid tegen te gaan wordt steeds verder aan banden gelegd om milieuschade te voorkomen. Een Nederlands bedrijf heeft een alternatief ontwikkeld: een op het onderwaterschip aan te brengen folie met miljoenen minuscule stekeltjes. Lees verder >>

08-02-2012
International Paint introduceert nieuwe antifouling verminderde weerstand
Rhoon – International Paint introduceert ‘Foul Release Technologie’ in de watersportmarkt onder de naam Intersleek Pro. De nieuwe antifouling Intersleek Pro markeert een geheel nieuwe richting ten opzichte van het traditionele aanbod in biocidehoudende antifoulings; Intersleek Pro levert een verhoogde snelheid, brandstofbesparing en een betere wedstrijdprestatie op, is biocidevrij en heeft een hoogglans afwerking. Lees verder >>

28-02-2010
Antifouling kiezen voor - zout - zoet of brakwater
Antifouling beschermt uw schip tegen aangroei Antifouling is een onderwaterverf dat u schip beschermd. Als het voorjaar zich aandient lopen de planken in de winkels weer vol met blikken antifouling en onderwaterverven van vele gerenommeerde merken Lees verder >>


Laatst toegevoegd