Komen er schepen 110 meter lang en 11,5 meter breed langs Terherne?


Datum: 08-03-2017 - Bron: Joustercourant

TERHERNE Op 29 maart behandelen de Provinciale Staten het rapport Brede Ruimtelijk-economische analyse van de Friese Havens en Vaarwegen. Voor Terherne houdt dit in dat het tracé Terherne – Heerenveen aangepast gaat worden. Dan mogen er schepen varen van klasse IV en Va (tot 110 meter lang) en dit terwijl het tracé oorspronkelijk bedoeld was voor klasse III (67 meter). De grote klasse Va schepen hebben een waterverplaatsing van 3 miljoen liter water. Denk aan wat voor gevolgen dit zal hebben voor beschoeiingen en het dichtslibben van de Terhernster Puollen.

Het vaargebied rondom Terherne is zeer populair bij kleine recreatievaart. Als er schepen van 110 meter lang komen te varen wordt de situatie voor kleine recreatie wel erg penibel, lees gevaarlijk. In het rapport staat beschreven dat er geen ernstige ongevallen zijn geweest en dat moet ook zo blijven.

Lees hier het artikel


Kameleon voert actie tegen grote schepen
 

TERHERNE Ondernemers van De Kameleon, Nop de Graaf en Stefan de Lange, hebben maandag actie gevoerd tegen plannen van de provincie om schepen van 110 meter lang en 11,5 meter breed langs Terherne laten varen.

 Met linten en peilstokken hebben ze gepoogd om de grootte van de schepen tastbaar te maken. De containerschepen zouden over de Poelen varen en door de Nieuwe Zandsloot, dwars door een Natura2000 gebied. Voor de plannen moet het eilandje de Roune Pole verdwijnen

Lees hier verder

03-01-2014
Rijkswaterstaat nieuwe beheerder Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl per 1-1-2014
Eind vorig jaar hebben de gedeputeerden van provincies Fryslân en Groningen, Sietske Poepjes en Mark Boumans en de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat, Sieben Poel, een handtekening gezet onder de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl naar het Rijk. Lees verder >>

Laatst toegevoegd