Vaarwegen Akkrum en Reduzum weer op diepte


Datum: 24-07-2015 - Bron: Friesemeren

Vanaf deze zomer kan er weer volop gevaren worden in Akkrum en Reduzum. Onlangs werden de baggerwerkzaamheden in beide dorpen afgerond. Ongeveer 30.000 m3 slib is uit de vaarwegen verwijderd. Uit t Swin in Reduzum kwam 12.000 m3. In Akkrum werd 18.000 m3 uit de vaarwegen gehaald. De bagger is er met een kraan uitgeschept en vervolgens in een weiland-depot op de kant gezet dan wel afgevoerd naar het provinciale depot De Coevorde. In Reduzum gebruiken de boeren de grond voor het uitvlakken van het land.

In Akkrum richtten de baggerwerkzaamheden zich onder andere op de Alde Boarn, de Trigreppel en de aanlegvoorzieningen langs De Boarn in het centrum van Akkrum. De slingeraaplocatie is voorzien van een ruime laag schoon zand. Wellicht brengt dit de deelnemers nog meer succes tijdens deze Open Friese Kampioenschappen. In Akkrum worden nog enkele palen nabij de bruggen vervangen.

In Reduzum werd It Swin gebaggerd. Dit is de verbinding tussen De Swette en Kromme Grou. De werkzaamheden in beide dorpen zijn onderdeel van het baggerplan van de voormalig gemeente Boarnsterhim. In het kader van Het Friese Merenproject heeft de provincie Frysln deze werkzaamheden nu samen met de gemeenten Heerenveen en Leeuwarden opgepakt.

Laatst toegevoegd