Bewaarneming of verhuur bij wintersstalling plaatsen belangrijk bij brand!


Datum: 14-11-2013 - Bron: Hiswa

In oktober verscheen een artikel in de Waterkampioen over brandschade bij een winterberging. Dat heeft een aantal vragen opgeroepen bij HISWA leden over de HISWA voorwaarden. Met de winsterstallingsperiode voor de deur, goed om hier even bij stil te staan. Het artikel is gebaseerd op een uitspraak van enige tijd geleden over een klant die brandschade had bij winterstalling. Daarbij zou sprake zijn geweest van bewaarneming in plaats van huur van een bergplaats. Hoe zit het eigenlijk?

Bewaarneming

Ingeval van bewaarneming is de ondernemer verplicht het schip in dezelfde staat terug te geven. Zo niet, dan is de ondernemer aansprakelijk. In veel gevallen is daar sprake van als het schip in onderhoud bij een ondernemer wordt gegeven. Bij dergelijke werkzaamheden is het van belang daar een aan- en afmeldprocedure voor te regelen. Bij huur/verhuur geldt deze verplichting van teruggave niet. 

Huurbepalingen van het burgerlijk wetboek

Op basis van jurisprudentie zijn de HISWA voorwaarden huur en verhuur van lig- en /of bergplaatsen in overleg met ANWB en Consumentenbond herzien. De voorwaarden zijn sterk verbeterd en daarnaast zijn bepaalde zaken inhoudelijk beter geregeld. In de aangepaste HISWA voorwaarden die vanaf april 2011 van kracht zijn, is opgenomen dat, ongeacht de definitie van de overeenkomst, partijen onderling de risicoverdeling conform de wettelijke regels van (ver)huur overeenkomen. Dat betekent dat partijen zich ten aanzien van verplichtingen, aansprakelijkheid en risico’s conformeren aan de huurbepalingen van het burgerlijk wetboek. 

WA-dekking en ook casco verzekeren

Daarnaast is richting de consument het dringende advies opgenomen om het jacht naast een WA-dekking ook casco te verzekeren. Als de consument dat niet doet dat dan zijn de kosten voor zijn eigen risico. HISWA Vereniging heeft de bijbehorende overeenkomsten in deze stijl aangepast.

HISWA-voorwaarden

Al sinds 1989 stemt HISWA Vereniging haar voorwaarden af met ANWB en Consumentenbond. Anders dan bij sommige andere brancheorganisaties, die niet bij de SER onderhandelen, zijn de HISWA-voorwaarden evenwichtige voorwaarden. De daarbij behorende geschillenregeling en nakomingsgarantie bieden consumenten extra zekerheid om met HISWA-leden in zee te gaan. Dit is één van de aspecten binnen het concept van Zorgeloos Varen. 

De HISWA voorwaarden zijn exclusief voor leden te downloaden.

Laatst toegevoegd