Nieuwe brandveiligheidwet voor havens en stalling 2014 van kracht


Datum: 15-01-2014 - Bron: Hiswa

Op 28 mei kwamen 30 jachthavens bijeen in Naarden om zich te buigen over de concept wettekst brandveilig gebruik buiten gebouwen. In de wet staan regels die negatieve gevolgen kunnen hebben voor jachthavens. Sinds 2011 werkt het Ministerie van Justitie samen met Brandweer Nederland aan een nieuwe algemene maatregel van bestuur Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen.

Muiderzand jachthaven - foto WatersportbankWinsterstallingsbedrijven, jachthavens, jachtwerven, jachtservicebedrijven en andere watersportbedrijven die op buitenterrein boten stallen krijgen vanaf 2014 met deze regels te maken.

Onderstaande richtlijnen zijn nog steeds opgenomen in de concept tekst. Deze regels kunnen negatieve gevolgen hebben voor (een deel van de) jachthavens:

  • De opstelplaats van een brandweerauto is maximaal 40 meter vanaf de ingang
  • Vanaf deze opstelplaats is de verst gelegen ligplaats 225 meter. Tenzij maatregelen worden getroffen die het mogelijk maken voor de brandweer om de brand te blussen (zoals een droge blusleiding)
  • Een steiger die meer dan 1,5 meter hoog is, heeft een reling van 90cm hoog
  • Rondom elke 5kuub afvalcontainer is een vrije zone van 5 meter
  • Maximaal 2000m2 (winter-)stalling van boten buiten, indien groter dan een zone rondom van 5 meter breed vrij houden
  • (winterstalling) minimaal 5 meter afstand van erfgrens en panden tenzij deze brandwerende muren heeft 

HISWA heeft in het voortraject al enkele regelsweten te wijzigen en voert verder intensief overleg met het ministerie over de nieuwe wet.

Laatst toegevoegd