Hiswa Vereniging kiest Peter Brussel als opvolger voor Luit Elzinga


Datum: 03-12-2013 - Bron: Hiswa Vereniging

Peter Brussel nieuwe Voorzitter Hiswa verenigingTijdens de Algemene Ledenvergadering van HISWA – brancheorganisatie van de watersportindustrie – is Peter Brussel benoemd tot de nieuwe Algemeen Voorzitter van HISWA voor een periode van drie jaar. Hij volgt Luit Ezinga op die na een maximale statutaire zittingstermijn van zes jaar aftreedt. 

Peter Brussel (56 jaar) is een ondernemer én bestuurder in hart en nieren. Hij was tot eind 2010 algemeen directeur van BCC Holding BV, een conglomeraat van elektronicazaken. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke ervaring. Hij maakte tot voor kort deel uit van de Raad van Bestuur van Blokker Holding en vervulde een bestuursfunctie bij brancheorganisatie VNI/UNETO. Het voorzitterschap bij HISWA combineert Brussel met andere commissariaten en bestuursfuncties bij de modedetailhandel, logistiek en Stichting AYA (jongeren met kanker). 

Brussel is fervent watersporter.

Brussel: "De watersportbranche vind ik een fantastische branche om aan de slag in te gaan. In deze tijd van grote uitdagingen en veranderingen is een branchevereniging meer dan noodzakelijk. Samen met het HISWA-bestuur ga ik werken aan een nieuw elan. Het zo veel mogelijk ontmoeten en betrekken van de leden daarbij is voor mij essentieel."
Brussel is fervent watersporter. Met zijn motorboot brengt hij veel tijd door op het water en hij is een trouwe bezoeker van de HISWA-beurzen. 

Over de Hiswa vereniging

Scheidend Voorzitter Hiswa Vereniging Luit ElzingaHISWA Vereniging is de brancheorganisatie van de watersportindustrie. Bij HISWA Vereniging zijn circa 1.000 bedrijven aangesloten. Deze vertegenwoordigen tweederde van de omzet en werkgelegenheid in de sector. De activiteiten van HISWA Vereniging hebben grofweg een tweeledig doel: ondersteuning van onze leden bij hun bedrijfsvoering en collectieve belangenbehartiging met het oog op een gezond werkklimaat voor de watersportsector. HISWA, zorgeloos varen.

Scheidend voorzitter Luit Elzinga

Laatst toegevoegd