Leeuwarden in de komende twee jaar aantrekkelijkere watersportplaats


Datum: 20-04-2015 - Bron: Friese meren

Leeuwarden ontwikkelt zich in de komende twee jaar tot een aantrekkelijkere watersportplaats. Op korte termijn liggen er kansen als het gaat om de relatie tussen water en land. De hoofdstad van Fryslân heeft een prachtige historische waterstructuur die beter benut gaat worden. De gemeente en de provincie hebben hiervoor samen het plan Waterfront Leeuwarden opgesteld, dat is vastgesteld door het college van B&W en de Gedeputeerde Staten. Met het plan, dat onderdeel is van Het Friese Merenproject, willen zij de bestedingen aan wal stimuleren. Tegelijkertijd willen ze hiermee aansluiten bij de voorbereidingen op Culturele Hoofdstad 2018.

In het plan is gekeken naar snel te realiseren kansen. Maar ook naar de mogelijkheden op de lange termijn. Op korte termijn wordt Leeuwarden beter bereikbaar door obstakels in het water weg te nemen en extra aanlegplaatsen te creëren. Ook is er aandacht voor meer gastvrijheid en (online) informatievoorziening. Op de rand van wal en water komen nieuwe ontmoetingsplekken en activiteiten. Dit is bedoeld om meer levendigheid op het water te krijgen en de bestedingen aan wal te verhogen. Voorbeelden van uit te voeren projecten zijn een boardwalk bij de Blokhuispoort, een doorsteek bij de Schilkampen, betere voorzieningen voor de riviercruisevaart en een stadsstrand aan de Potmarge.

Aansluiting bij Culturele Hoofdstad 2018

Beleving vanaf het water, gastheerschap en goede informatieverstrekking zijn ook belangrijke thema’s voor Culturele Hoofdstad 2018. De maatregelen uit het plan Waterfront Leeuwarden sluiten daarom mooi aan bij de voorbereidingen op dit grote culturele evenement. De uitvoering van het plan start op korte termijn en neemt ongeveer twee jaar in beslag. Officieel loopt Het Friese Merenproject tot eind 2015, maar voor een aantal projecten is uitstel verleend tot eind 2016. De totale kosten bedragen ruim 1,3 miljoen euro, waarvan provincie Fryslân twee derde voor haar rekening neemt en gemeente Leeuwarden een derde.

Prins Hendrikbrug

De Prins Hendrikbrug is een ‘bottleneck’ in de bereikbaarheid van de binnenstad via de Oostelijke vaarroute. De beperkte doorvaarthoogte van deze vaste brug zorgt er namelijk voor dat nu alleen lage boten het centrum via deze route kunnen bereiken. Het ophogen van de brug past echter niet binnen het budget van het huidige plan van de gemeente en de provincie. Ook zouden deze werkzaamheden teveel tijd in beslag nemen. Het oplossen van dit knelpunt is daarmee een lange-termijndoel in het plan Waterfront Leeuwarden. Wel heeft de gemeente besloten nader onderzoek naar de haalbaarheid uit te voeren. 

Voor meer informatie kunt u bellen met de perstelefoon van de  gemeente Leeuwarden, 058 2334002 Dit persbericht is te vinden op www.fryslan.frl en www.friesemeren.nl.

Laatst toegevoegd