Masterplan Toegangspoort Lemmer zet Lemmer bijna letterlijk op z’n kop


Datum: 08-12-2014 - Bron: Friesemeren

Materplan Toegamgspoort lemmer - foto Watersportbank
Foto: ©WatersportBank

In het hart van Lemmer gaat de komende tijd de schop in de grond: we starten met de uitvoering van Masterplan Toegangspoort Lemmer. Daarmee zetten we, bijna letterlijk, Lemmer op de kop. Dankzij de herinrichting wordt Lemmer aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers én als watersportplaats.

Woensdagmiddag 10 december geven wethouder Van der Pal en gedeputeerde De Vries het startschot voor de werkzaamheden. Kinderen van BSO Villa Kino drukken samen met gedeputeerde en wethouder de kogel door de eerste muur.

Masterplan Toegangspoort Lemmer

Kinderen van BSO Villa Kino drukken samen met gedeputeerde en wethouder de kogel door de eerste muur
Fotograaf: Nienke Nijp

In het Friese Merenproject van de provincie Fryslân heeft de nadruk tot nu toe gelegen op de open verbindingen tussen de verschillende Friese Meren. In de afgelopen jaren stond het oplossen van knelpunten bij de kanalen en vaarten centraal. Nu de (fysieke) basis voor het Friese Merenproject is gelegd, ligt in de komende jaren meer dan in de voorgaande jaren de nadruk op ruimtelijke kwaliteit. Daarmee wordt het maatschappelijke rendement van investeringen in de Friese Meren vergroot. De tweede fase Fries Merenproject kent drie programmalijnen nl:

  1. Grenzeloos varen
  2. Meer bestedingen aan de wal
  3. Ecologie en duurzaamheid

In de programmalijn ‘Meer bestedingen aan de wal’ gaat het ondermeer om maatregelen die gericht zijn op investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van waterfronten van watersportkernen en op de ersterking van de toegangspoorten naar Fryslân. Het opstellen van masterplannen voor de versterking van de toegangspoorten maakt onderdeel uit van deze programmalijn. Lemmer is één van die toegangspoorten,waarvoor een dergelijk Masterplan is opgesteld.

Lees hier verder

Laatst toegevoegd