Bezoekers trend Watersportbeurzen vertoont nog geen opgaande lijn


Datum: 10-11-2015 - Bron: Watersportbank

Vanaf 2008 is het beursbezoek van  een achttal beurzen,  vergeleken met 2015 met 20 % gedaald.  Even leek het er in 2014 op dat het tij was gekeerd maar een jaar later is dit weer teniet gedaan.

Totaal aantal beursbezoekers toto 2015

Bron :  Boot Holland ; Hiswa Boatshow; Hiswa te Water; Boot Düsseldorf; Belgian Boatshow; London Boatshow; Hanse Boot; Interboot

6 beurzen

Boot Düsseldorf en Interboot hebben nog het minste ingeleverd. De Hiswa Te Water en de Belgian Boat Show leverden het meeste aantal bezoekers in.
NB: Opvallend is het wel dat de Stichting Watersportweekend  het besluit heeft moeten nemen om de Nationale Sloepenshow 2015 geen doorgang te laten vinden. Het te geringe aantal ingeschreven boten heeft tot gevolg dat er onvoldoende draagkracht is voor een goede show.


Hiswa Beurzen

Hiswa Boat Show - Hiswa te Water

Hiswa Boatshow deed het in 2015 beter  terwijl Hiswa te Water juist in het afgelopen jaar een sterke daling vertoonde. Hier zullen de weersomstandigheden zijn geweest die een belangrijke rol hebben gespeeld. “Prachtige Hollandse luchten, pittige buien en een flinke portie wind zorgden voor een stoer decor van de HISWA te water 2015”.
Hiswa Te Water samenvoegen met Hiswa Boatshow.
Uit onderzoek onder exposanten, beursbezoekers en watersporters is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor de twee watersportbeurzen HISWA/RAI en HISWA te water. Organisatoren RAI Amsterdam en HMM Exhibitions BV hebben, op verzoek van de branche, zorgvuldig de haalbaarheid van één combinatie-evenement onderzocht.
Exposanten en bezoekers blijken enthousiast te zijn over een combi-evenement maar de meningen over de gewenste periode lopen echter te sterk uiteen. Een belangrijk deel van de exposanten heeft zo’n sterke voorkeur voor een bepaalde periode dat er geen gezamenlijk moment voor alle watersportsegmenten te vinden is. Dat rechtvaardigt de conclusie dat er in feite twee markten worden bediend.

Beurs combineren met gebruikte botenverkoop?

Organisator YachtFocus rekent wederom op een uitverkochte haven, waar 3 dagen lang motorboten en zeilboten in alle prijsklassen te koop liggen. De beurs is onderdeel van de Westfriese Waterweken editie Hoorn 2015, een gecombineerd evenement waar 30.000 bezoekers op afkomen.

Laatst toegevoegd