Duitse watersportbranche rekent voor het komende jaar op 3% omzetstijging


Datum: 10-12-2014 - Bron: Boot Düsseldorf

Stabiele vraag zorgt voor een goede stemming

Na het moeizame seizoen 2013, waarin het slechte weer aan het begin van het seizoen voor matige bedrijfsresultaten zorgde, is de branche met enthousiasme aan 2014 begonnen.

Aantrekkende markt in 2014

Op boot Düsseldorf 2014 – de belangrijkste marktplaats voor nautische goederen en diensten – viel dan ook een beduidend grotere aankoopbelangstelling te constateren. Op de vraag naar hun zakelijke resultaten meldde 78% van de exposerende bedrijven dat ze tevreden of zelfs zeer tevreden waren. Dit was het hoogste percentage van de afgelopen 10 jaar, dat niet alleen het hoge kwaliteitsniveau van de tentoonstelling onderstreepte maar ook overduidelijk aantoonde dat de markt weer aantrok.

Deze positieve trend heeft zich in het seizoen 2014 voortgezet, ondanks het feit dat in het tweede kwartaal de verkoop van boten en uitrusting enigszins achterbleef bij de verwachtingen.
Alles bijeen genomen rekent de branche voor het jaar 2014 op een gezamenlijke omzet van goederen en diensten van circa 1,8 miljard euro (+ 3%). De omzet in het super yacht-segment van is daarbij niet inbegrepen.

Duitse jachtbouwers produceerden boekjaar 2013/2014 circa 1.700 boten  (+10%)

De Duitse jachtbouwers hebben in het boekjaar 2013/2014 circa 1.700 boten geproduceerd (+10%) en dankzij de innovatieve producten en een gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding –  zowel in binnen- als buitenland  – marktaandeel kunnen terugwinnen.

Nieuwe producten en relatief goedkope instapmodellen hebben de handel in nieuwbouwjachten gestimuleerd en ook voor de noodzakelijke marktimpulsen gezorgd. Met name in het zeilbotensegment is dit goed te zien. Waar buitenlandse producenten ten opzichte van vorig jaar duidelijk minder verkochten (import: –57,6 %, aantal schepen in waarde:  –8,8 %) konden de Duitse fabrikanten hun positie op de thuismarkt verder uitbouwen.

Duitse jachtbouwers  14,5% omzet stijging 1e halfjaar

Dat geldt ook voor de export. Hier heeft de  Duitse jachtbouwindustrie in het eerste half jaar, vergeleken met voorgaande jaar in waarde een plus van  14,5% kunnen noteren. In aantallen was dat 6,3%. Er was veel vraag naar de grotere zeil- en motorjachten boven de 12 meter, waarbij er een opvallend grotere interesse voor schepen langer dan 14 meter was.

De aanhoudend stabiele vraag op de Duitse markt wordt ook door de handelsbedrijven bevestigd. Bij een jaarlijkse enquête van de branchevereniging die halverwege het jaar wordt afgenomen, beoordeelde 67,6% (vorig jaar 50%) van de zeilboothandelaren de omzet als even goed of beter dan die van vorig jaar. Bij de motorboten bedroeg het positieve oordeel zelfs 71,4%, ten opzichte van 55,3% in het jaar ervoor.

 Afschaffing vaarbewijs boten met motoren tot 15 pK geeft impuls aan de markt

Wat ook aan de marktopleving heeft bijgedragen is de afschaffing van het vaarbewijs voor boten met motoren tot 15 pK. In het bijzonder rubberboten en kleine open boten hebben van deze regeling geprofiteerd en er was dan ook een toenemende vraag naar deze vaartuigen.
Wederom is de omzet van buitenboordmotoren in het eerste half jaar met 6% gestegen en sinds de invoering van deze regeling in de herfst van 2012 is de groei in dit segment ononderbroken.

Gratis proefvaarten

De branche ondersteunt deze ontwikkeling voor beginnende watersporters door het organiseren van regionale evenementen waarbij de nieuwe watersporters kosteloos ‘vaarbewijsvrije’ boten kunnen uitproberen. De instapperswebsite www.entdecke-wassersport.de verschaft de deelnemers tegelijkertijd informatie over alle belangrijke aspecten van de watersport en verwijst bovendien naar de bedrijven die gedurende het hele seizoen gratis proefvaarten aanbieden en vaarbewijsvrije boten verhuren.

De occasionmarkt meer ‘instappers’

De in de afgelopen jaren duidelijk gedaalde prijzen van gebruikte boten hebben de nieuwbouwmarkt negatief beïnvloed. Menig aankoop van een nieuw schip strandt doordat het verschil tussen een haalbare prijs voor het gebruikte schip en de nieuwprijs van de gewenste boot onverwacht groot blijkt. Daar staat tegenover dat de lagere prijs voor gebruikte boten een frisse wind door dit segment heeft doen waaien. Schepen die goed onderhouden en uitgerust zijn vinden snel een koper. Dit zorgt voor tevredenheid bij de handel in gebruikte boten. 67,7% van de zeilboothandelaren en 76 % van de motorboothandelaren melden gelijke of zelfs gestegen omzetten ten opzicht van vorig jaar. Een uiterst positieve ontwikkeling is dat de lage prijzen van gebruikte boten steeds meer ‘instappers’ ertoe bewegen voor de watersport te kiezen.

Uitrusting  & toebehoren

De trend om het eigen schip een paar jaar langer aan te houden dan oorspronkelijk was gepland, stimuleert in sterke mate de handel in uitrusting en toebehoren. Als de aanschaf van een nieuw schip om uiteenlopende redenen dient te worden uitgesteld, dan wordt al snel beslist om het huidige schip beter uit te rusten. Omdat de gemiddelde leeftijd van de bootbezitter stijgt en er meer tijd aan boord wordt doorgebracht, investeert men bij voorkeur in uitrusting die het leven aan boord zowel comfortabeler als veiliger maakt. Regelmatig wordt ook gekozen voor een totale refit. Bovendien levert de bloeiende handel in tweedehands boten ook vaak refit-opdrachten op.
Het is dan ook logisch dat de refit-werven en toebehorenhandelaren uiterst tevreden zijn: maar liefst 95,6% beoordeelt de bedrijfsresultaten als gelijk of beter dan vorig jaar.

Service en onderhoud vaker uitbesteedt

Steeds meer booteigenaren voelen er weinig voor om in hun schaarse tijd aan hun schip te werken. De steeds complexere techniek aan boord beperkt bovendien de doe-het-zelf werkzaamheden. Men zet vaklieden in die zich over het kostbare bezit ontfermen om vervolgens het schip bij het seizoenbegin vaarklaar over te dragen aan de eigenaar. Door deze ontwikkeling groeit de hoeveelheid werk voor de servicebedrijven en daarmee ook de vraag naar gekwalificeerd technisch personeel. 80,8% (vorig jaar 62,1%) van deze bedrijven is dan ook positief over de bedrijfsresultaten.

Charter stabiele bedrijfsresultaten

Ook in chartersegment spreken de ondernemers van stabiele bedrijfsresultaten. Teruglopende omzetten in het Oostzeegebied, veroorzaakt door geringere vraag als gevolg van het WK voetbal, werd gecompenseerd door een toenemende vraag in het buitenland. Tijdens de mooiste weken van het jaar verwachten de klanten, naast een goed onderhouden schip, bijvoorbeeld ook uitvoerige,  correcte informatie over het vaargebied, de toeristische highlights en een goed verzorgd verblijf op de betreffende locatie.

Duiken - instabiele politieke situatie heeft gevolgen

De instabiele politieke situatie in de belangrijkste duiksportbestemming Egypte, belemmert de ontwikkeling van de branche. Egypte gold immers altijd als de motor voor beginners in de duiksport. Ieder jaar hebben duizenden vakantiegangers daar hun eerste duikervaring opgedaan en velen daarvan zijn de duiksport nog vele jaren trouw gebleven. Deze motor is gaan haperen. Het aantal instappers daalt en daarmee ook de omzet van de duiksportindustrie. Voor het jaar 2014 verwacht de branchevereniging van de duiksportindustrie – TIV, een omzetdaling van circa 6%. De branchevereniging wil tijdens boot 2015 deze daling bestrijden met geïntensiveerde wervingsactiviteiten en tevens in het komende jaar verschillende duikevenementen organiseren.

Vooruitblik voortzetting van de positieve trends op de Duitse markt

Alles bij elkaar rekent de watersportbranche het komende jaar op een voortzetting van de positieve trends op de Duitse markt. De bedrijven kijken met optimisme naar de toekomstige ontwikkelingen. 72,2% (vorig jaar 51,9%) verwacht gelijke of betere bedrijfsresultaten in de komende 2 á 3 jaar.

De economische randvoorwaarden in Duitsland zijn, net als voorheen, goed, zij het dat de economische ontwikkeling wat aan dynamiek heeft ingeboet.
Tegenover een stabiele binnenlandse vraag staan risico's in de buitenlandse markten. Voor de op export georiënteerde bedrijven blijft de situatie moeilijk als gevolg van zwakke positie van landen in het Middellandse Zeegebied, die traditiegetrouw een belangrijke afzetmarkt zijn.

Samenvattend rekent de branche voor het komende jaar op een omzetstijging van ongeveer 3%.

Laatst toegevoegd